Năm 2018: phạt đến 5 triệu đồng nếu ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ, mực phai màu

Năm 2018: phạt đến 5 triệu đồng nếu ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ, mực phai màu

Đây là một trong những quy định mới nổi bật tại Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, dự kiến có hiệu lực trong năm 2018 và thay thế Nghị định 105/2013/NĐ-CP.

Theo đó, trong trường hợp ký chứng từ bằng mực đỏ, mực phai màu hoặc ký chứng từ bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng (hiện nay, chỉ xử phạt cảnh cáo trong trường hợp ký chứng từ kế toán không đúng với quy định về vị trí chữ ký của các chức danh đối với từng loại chứng từ kế toán)

Ngoài ra, Dự thảo Nghị định này cũng quy định xử phạt liên quan đến đào tạo hành nghề và cấp chứng chỉ hành nghề kế toán, chứng chỉ kế toán viên…như học hộ, điểm danh hộ hoặc nhờ học hộ, nhờ điểm danh hộ hoặc gian lận khi khai báo giờ cập nhật kiến thức đối với trường hợp cập nhật kiến thức cho kế toán viên hành nghề thì bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng.

Mời các bạn xem chi tiết tại Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập và Tờ trình Dự thảo:

 

 

Lượt xem: 873 | | Danh mục: Kế toán