Người có thai muốn nghỉ ốm phải gửi đơn lên sếp trước mấy ngày?

Người có thai muốn nghỉ ốm phải gửi đơn lên sếp trước mấy ngày?

 

Điều 56 Bộ luật Lao động 2012 quy định quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai như sau:

Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Thời hạn mà lao động nữ phải báo trước cho người sử dụng lao động tuỳ thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

Điều 8 Nghị định 85/2015 ngày 1/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ cũng quy định:

1. Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động, kèm theo ý kiến đề nghị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi.

2. Thời hạn báo trước để đơn phương chấm dứt, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo thời hạn mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

3. Trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thời gian tạm hoãn do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động, nhưng tối thiểu phải bằng thời gian do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định tạm nghỉ. Trường hợp không có chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về thời gian tạm nghỉ thì hai bên thỏa thuận về thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Theo đó, bạn có quyền được đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ty trong trường hợp có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhân tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi. Việc xác định bạn có vi phạm thời hạn báo trước với công ty hay không tùy thuộc vào chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh và không do công ty quyết định.

Trong trường hợp này, công ty không có quyền lấy lý do bạn vi phạm thời hạn báo trước để giữ lương của bạn. Do đó để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bạn có thể nộp đơn lên Tòa án yêu cầu công ty thanh toán lương cho bạn.

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình
Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

Lượt xem: 481 | | Danh mục: Luật