Có nên 'kiện' khi bị sếp điều sang công việc thu nhập kém hơn?

Có nên 'kiện' khi bị sếp điều sang công việc thu nhập kém hơn?

 

Căn cứ Điều 31 Bộ luật Lao động 2012 và Điều 8 Nghị định 05/2015/NĐ-CP, người sử dụng lao động chỉ được phép chuyển người lao động sang làm việc khác trong các trường hợp:

- Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh;

- Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

- Sự cố điện, nước;

- Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Khi tạm thời chuyển người lao động sang làm việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất ba ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động.

Theo thông tin bạn cung cấp, việc công ty điều chuyển bạn xuống bộ phận lễ tân không thuộc trường hợp được phép chuyển người lao động sang làm việc khác. Bởi theo Điều 31 Bộ luật Lao động, nếu tự ý thuyên chuyển công việc của bạn mà không thông báo rõ hạn làm tạm thời là việc làm vi phạm quy định về thời hạn báo trước.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 quy định về sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định 95/2013, người sử dụng lao động có thể bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng nếu có hành vi: “Chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động không đúng lý do, thời hạn hoặc không có văn bản đồng ý của người lao động theo quy định của pháp luật”.

Luật sư, thạc sĩ Phạm Thanh Bình
Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

Lượt xem: 535 | | Danh mục: Luật