DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI

DỊCH VỤ THEO DÕI BHXH THƯỜNG XUYÊN

Sử dụng dịch vụ hàng tháng của chúng tôi, Quý DN chỉ phải trả chi phí bằng khoảng 30% so với tự thực hiện, mặc khác còn giúp cho hồ sơ ổn định lâu dài, không bị thất lạc, xáo trộn.

Chúng tôi còn tư vấn để DN thực hiện chế độ BHXH hợp lý, có lợi nhất.

STT Nội dung Cơ quan quản lý Tháng Quý Năm
1 Báo cáo khai trình tình hình sử dụng lao động Phòng LĐ-TB-XH  

x

x

2 Tính số tiền trích nộp kinh phí công đoàn Liên Đoàn Lao Động 

x

   
3 Tính toán, đối chiếu và thông báo số tiền đóng bảo hiểm Bảo hiểm xã hội

x

   
4 Báo cáo khai trình tăng giảm lao động Phòng LĐ-TB-XH

x

   
5 Báo cáo thay đổi thang bảng lương Phòng LĐ-TB-XH    

x

6 Báo cáo tăng giảm lao tăng giảm Bảo hiểm xã hội

x

   
7 Chế độ thai sản Bảo hiểm xã hội

x

   
8 Chế độ ốm đau Bảo hiểm xã hội

x

   
9 Chế độ tai nạn lao động Bảo hiểm xã hội

x

   
10 Tư vấn những vấn đề liên quan đến nhân sự  

x

x

x

Công ty TNHH ANH NGUYÊN         (ANH NGUYÊN Co.,Ltd)

Tel: 0252 6533 626, 0252 6533 818, 0908 039 399, 0937 877 588

Add: 56B Nguyễn Văn Cừ, Phường Đức Nghĩa, Tp Phan Phan Thiết, Bình Thuận

Website: www.ketoanbinhthuan.com

Email: nguyenanh0210@yahoo.com