CÔNG VĂN 7420/BTC-QLG NĂM 2017 VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 149/2016/NĐ-CP ĐỐI VỚI SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHUYỂN TỪ PHÍ SANG GIÁ DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

CÔNG VĂN 7420/BTC-QLG NĂM 2017 VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 149/2016/NĐ-CP ĐỐI VỚI SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHUYỂN TỪ PHÍ SANG GIÁ DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Xem thêm

Tổng hợp điểm mới Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp

Tổng hợp điểm mới Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp

Xem thêm

Từ 2018, chủ doanh nghiệp bị phạt tù nếu trốn đóng bảo hiểm xã hội

Từ 2018, chủ doanh nghiệp bị phạt tù nếu trốn đóng bảo hiểm xã hội

Xem thêm

TP. Hồ Chí Minh: 6 tháng hoàn 7.789 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh: 6 tháng hoàn 7.789 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng

Xem thêm

Cá nhân có phát sinh hoạt động chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu

Cá nhân có phát sinh hoạt động chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu

Xem thêm

Hàng hóa, dịch vụ được mua của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng ....

Hàng hóa, dịch vụ được mua của một nhà cung cấp có giá trị dưới 20 triệu đồng ...

Xem thêm

CÔNG VĂN 3167/TCT-CS NĂM 2017 VỀ VIẾT TẮT TÊN, ĐỊA CHỈ TRÊN HÓA ĐƠN DO TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH

CÔNG VĂN 3167/TCT-CS NĂM 2017 VỀ VIẾT TẮT TÊN, ĐỊA CHỈ TRÊN HÓA ĐƠN DO TỔNG CỤC THUẾ BAN HÀNH

Xem thêm

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH 100/2016/NĐ-CP VÀ 12/2015/NĐ-CP DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH 100/2016/NĐ-CP VÀ 12/2015/NĐ-CP DO CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Xem thêm