Năm 2018: phạt đến 5 triệu đồng nếu ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ, mực phai màu

Năm 2018: phạt đến 5 triệu đồng nếu ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ, mực phai màu

Xem thêm

Mẫu BCTC_Thông tư 200

Mẫu BCTC_Thông tư 200

Xem thêm

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG THEO HÌNH THỨC TỰ NGUYỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC KHÔNG THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG THEO HÌNH THỨC TỰ NGUYỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC KHÔNG THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Xem thêm

CÔNG VĂN 7420/BTC-QLG NĂM 2017 VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 149/2016/NĐ-CP ĐỐI VỚI SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHUYỂN TỪ PHÍ SANG GIÁ DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

CÔNG VĂN 7420/BTC-QLG NĂM 2017 VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 149/2016/NĐ-CP ĐỐI VỚI SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHUYỂN TỪ PHÍ SANG GIÁ DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Xem thêm

Tổng hợp điểm mới Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp

Tổng hợp điểm mới Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp

Xem thêm

Từ 2018, chủ doanh nghiệp bị phạt tù nếu trốn đóng bảo hiểm xã hội

Từ 2018, chủ doanh nghiệp bị phạt tù nếu trốn đóng bảo hiểm xã hội

Xem thêm

TP. Hồ Chí Minh: 6 tháng hoàn 7.789 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh: 6 tháng hoàn 7.789 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng

Xem thêm

Cá nhân có phát sinh hoạt động chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu

Cá nhân có phát sinh hoạt động chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu

Xem thêm