Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở mới trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế

Xem thêm

Điều chỉnh lại một số dịch vụ kỹ thuật cho bệnh nhân không có Bảo hiểm y tế

Điều chỉnh lại một số dịch vụ kỹ thuật cho bệnh nhân không có Bảo hiểm y tế

Xem thêm

Mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động

Mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động

Xem thêm

Một số văn bản nổi bật được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 22/5 - 27/5/2017)

Một số văn bản nổi bật được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 22/5 - 27/5/2017)

Xem thêm

Chính sách Bảo hiểm - Y tế có hiệu lực từ 01/6/2017

Chính sách Bảo hiểm - Y tế có hiệu lực từ 01/6/2017

Xem thêm

HUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM (ĐỢT 3)

HUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM (ĐỢT 3)

Xem thêm

Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2) - Ban hành ngày 31/12/2002

Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2) - Ban hành ngày 31/12/2002

Xem thêm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (ĐỢT 1)

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM (ĐỢT 1)

Xem thêm