Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Xem thêm

Quy định về nhãn hàng hóa

Quy định về nhãn hàng hóa

Xem thêm

Sửa đổi, bổ sung quy định về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Sửa đổi, bổ sung quy định về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Xem thêm

Sửa đổi quy định về điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Sửa đổi quy định về điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Xem thêm

Đề cương giới thiệu Luật Thuế Tài nguyên

Đề cương giới thiệu Luật Thuế Tài nguyên

Xem thêm

GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Xem thêm

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Xem thêm

LUẬT KẾ TOÁN

LUẬT KẾ TOÁN Luật kế toán được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2015 tại kỳ họp thứ 10. Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 04/12/2015. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Xem thêm