TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THU NHẬP TÍNH THUẾ VÀ MIỄN THUẾ TNCN NĂM 2018

TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THU NHẬP TÍNH THUẾ VÀ MIỄN THUẾ TNCN NĂM 2018

Xem thêm

Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới: Hàng vạn người bị tác động

Cách tính thuế thu nhập cá nhân mới: Hàng vạn người bị tác động

Xem thêm

Đóng BHXH 10-15 năm thì lương hưu ra sao?

Đóng BHXH 10-15 năm thì lương hưu ra sao?

Xem thêm

Khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ,tay nghề cho người lao động phù hợp với công việc chuyên môn,nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng laođộng

Khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động phù hợp với công việc chuyên môn,nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động thì không tính vào thu nhập của ngườilao động.

Xem thêm

04 khoản thu nhập từ tiền lương không tính thuế thu nhập cánhân

04 khoản thu nhập từ tiền lương không tính thuế thu nhập cánhân

Xem thêm

Thay đổi 6 thủ tục hành chính về sử dụng hóa đơn đặt in

Thay đổi 6 thủ tục hành chính về sử dụng hóa đơn đặt in

Xem thêm

Đề xuất sửa đổi một loạt quy định về thuế

Đề xuất sửa đổi một loạt quy định về thuế

Xem thêm

Tháng 11/2017, gần 11.000 doanh nghiệp thành lập mới

Tháng 11/2017, gần 11.000 doanh nghiệp thành lập mới

Xem thêm