Hoàn thuế điện tử cấp độ 4 vào cuối năm 2017

Hoàn thuế điện tử cấp độ 4 vào cuối năm 2017

Xem thêm

Giao dịch điện tử tăng, người Việt thanh toán bằng thẻ ngày càng nhiều

Giao dịch điện tử tăng, người Việt thanh toán bằng thẻ ngày càng nhiều

Xem thêm

Bãi bỏ việc nộp Mẫu 06/GTGT

Bãi bỏ việc nộp Mẫu 06/GTGT

Xem thêm

Đề xuất “nới” thời gian gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

Đề xuất “nới” thời gian gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

Xem thêm

Hướng dẫn mới về xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn mới về xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Xem thêm

Những điểm mới về tính thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở kinh doanh

Những điểm mới về tính thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở kinh doanh

Xem thêm

Điểm tin văn bản nổi bật từ ngày 11/9 - 16/9

Điểm tin văn bản nổi bật từ ngày 11/9 - 16/9

Xem thêm

Bản tin Thuế tháng 09/2017.

Bản tin Thuế tháng 09/2017.

Xem thêm