Đề xuất “nới” thời gian gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

Đề xuất “nới” thời gian gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

Xem thêm

Hướng dẫn mới về xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn mới về xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Xem thêm

Những điểm mới về tính thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở kinh doanh

Những điểm mới về tính thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở kinh doanh

Xem thêm

Điểm tin văn bản nổi bật từ ngày 11/9 - 16/9

Điểm tin văn bản nổi bật từ ngày 11/9 - 16/9

Xem thêm

Bản tin Thuế tháng 09/2017.

Bản tin Thuế tháng 09/2017.

Xem thêm

Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn th

Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế; trường hợp dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thì cơ quan thuế có thể

Xem thêm

Từ 2018, không tính đóng BHXH những khoản thu nhập nào?

Từ 2018, không tính đóng BHXH những khoản thu nhập nào?

Xem thêm

Cấp mã số BHXH mới: Người dân được lợi gì?

Cấp mã số BHXH mới: Người dân được lợi gì?

Xem thêm