Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn th

Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế; trường hợp dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thì cơ quan thuế có thể

Xem thêm

Từ 2018, không tính đóng BHXH những khoản thu nhập nào?

Từ 2018, không tính đóng BHXH những khoản thu nhập nào?

Xem thêm

Cấp mã số BHXH mới: Người dân được lợi gì?

Cấp mã số BHXH mới: Người dân được lợi gì?

Xem thêm

Cấp mã định danh cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Cấp mã định danh cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Xem thêm

Không ghi thời điểm hết hạn sử dụng trên thẻ BHYT

Không ghi thời điểm hết hạn sử dụng trên thẻ BHYT

Xem thêm

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 09/2017

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 09/2017

Xem thêm

Mất hóa đơn, ký sai chứng từ có thể bị phạt 10 triệu đồng

Mất hóa đơn, ký sai chứng từ có thể bị phạt 10 triệu đồng

Xem thêm